×

คลังสินค้า / โกดังสินค้า

คลังสินค้า / โกดังสินค้า

การให้บริการด้านความปลอดภัยของโกดัง หรือ คลังสินค้า โดยมีระบบในการจัดการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

1.หน้าประตูเข้า – ออก

จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำจุดเข้าออกตลอดเวลา เพื่อบริการรถที่จะผ่านเข้า – ออก ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย  พร้อมทั้งจดหมายเลขทะเบียนรถและเวลาเข้า – ออกไว้เป็นหลักฐาน

2.บริเวณรอบอาคาร  และ ในช่วงเวลากลางคืน

พนักงานของเราจะทำการเดินตรวจบริเวณรอบ ๆ ตัวอาคารตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อป้องกันคนร้ายที่จะเข้ามางัดแงะขโมยทรัพย์สินภายในตัวอาคาร อีกทั้งยังจดบันทึกเหตุการณ์ทุกครั้งหลังจากที่เดินตรวจบริเวณรอบ ๆ

***อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หรือ ความต้องการของลูกค้า****