×

คอนโด/อะพาร์ตเมนต์

คอนโด/อะพาร์ตเมนต์

การให้บริการด้านความปลอดภัย อะพาร์ตเมนต์ คอนโด โดยทางเรามีการจัดระบบในการจัดการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

  1. หน้าประตูเข้า – ออก

บริเวณหน้าประตูเข้า – ออกของตัวอาคาร จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่เป็นประจำเพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย  และในกรณีที่มีคนมาขอพบผู้ที่อยู่อาศัย  พนักงานจะจดชื่อและเวลาเข้าพบผู้ที่พักอาศัยและกลับออกมาไว้เป็นหลักฐานแต่ในบางกรณีอาจจะขอยึดบัตรประจำตัวของผู้มาขอพบไว้ก่อนทั้งนี้แล้วแต่กรณี

  1. บริเวณลานจอดรถ

พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยบริการให้ความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะนำรถมาจอด ในด้านการจราจร นอกจากนั้นพนักงานยังจะค่อยสอดส่องดูแล  ทั้งนี้เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการสูญเสีย เช่น การงัดแงะ ขโมย เป็นต้น

***อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หรือ ความต้องการของลูกค้า****