×

การจัดการรักษาความปลอดภัย

เรายินดีนำเสนอการให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน

โดยจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเชี่ยวชาญ ไปยังอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า