×

ผลงานที่ผ่านมา

อาคาร / สำนักงาน / สถานที่ราชการ

บริษัท โตโยต้า เขาใหญ่ จำกัด

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท วี.อาร์.พี. แอดวานซ์ จำกัด

1. อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (14 จังหวัด)

1.จังหวัดนครราชสีมา
2.ของแก่น
3.สระบุรี
4.สกลนคร
5.อุบลราลธานี

6.อุดรธานี
7.สระแก้ว
8.เพชรบูรณ์
9.นครสวรรค์
10.สุรินทร์

11.ร้อยเอ็ด
12.ศรีสะเกษ
13.หนองคาย
14.บึงกาฬ

บริษัท ราชสีมาอินเตอร์เมดิคัล กรุ๊ป จำกัด

โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สหกรณ์โคนม

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ศูนย์การเรียนรู้หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนไทย – จีน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงาน กสทช.07

ศูนยค์วบคุมการสื่อสารวิทยุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์เศรษฐกิจ เขต 5 นครราชสีมา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จํากัด

อำเภอมวกเหล็ก จังวหวัดสระบุรี

คอนโด /  อะพาร์ตเมนต์  / หมู่บ้าน /โรงแรม

หมู่บ้านภัทรา

หมู่บ้านจัดสรร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ซี พี แลนด์ จำกัด

โครงการเดอะคอร์ตยาร์ตเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คลังสินค้า /  โกดังสินค้า / ก่อสร้าง  / โรงงาน

บริษัท ฤทธา จำกัด

1. โครงการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า Terminal 21 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. โครงการก่อสร้างคอนโดสวอนเลค เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
3. โครงการก่อสร้างโรงแรมสวอนเลค เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

4. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
5. โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ไอ บี ซี อินดัสเตรียล จำกัด

1. โครงการวางท่อแก๊ส ปตท. สระบุรี – นครราชสีมา
2. โครงการวางท่อแก๊ส จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

บริษัท จีเนียส เทคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โครงการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ก่อสร้างกังหันลม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท เขาค้อวินด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ก่อสร้างกังหันลม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

1. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมผู้บริหาร บริษัท ซีพี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2. โครงการก่อสร้างบ้านไร่แสงดาว อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ซัคเซส คอนสตรัคชั่น ไลน์ จำกัด

โครงการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนราชสีมา–ปักธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ดอนเมือง การช่าง และบริษัท ช.ทวีการช่าง จำกัด

โครงการก่อสร้าง ทางโชคชัย – ครบุรี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

สำนักงานอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เม้าท์เทน มิสท์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด

อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ธัญญทรัพย์ จำกัด

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ไทย-เอเชีย พี.อี ไพ้พ์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ท่อ และข้อต่อภายใต้แบรนด์ TAP

บริษัท ธนธารคอนกรีต จำกัด

1. สำนักงานใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2. หน้าเทศบาลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

3. ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
4. อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

5. อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

คณะบุคคลใสหวายงาม

สวนกล้วยไม้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท พุทธเตชะ จำกัด

อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

บริษัท เอ็ม เอส สวิทช์บอร์ด จำกัด

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร