×

เครื่องแบบและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน

อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน

  1. วิทยุสื่อสาร ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
  2. สมุดรายงานประจำวัน, สมุดบันทึกยานพาหนะ เข้า-ออก, สมุดบันทึกบุคคล เข้า-ออก, บัตร
  3. อนุญาตบุคคลผ่าน เข้า-ออก, บัตรอนุญาตยานพาหนะผ่าน เข้า-ออก
  4. เสื้อสะท้อนแสง, เสื้อกันฝน
  5. กุญแจมือ
  6. กระบอง
  7. ไฟฉาย